luni, 21 decembrie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ „Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MENCȘ și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI)”


În data de 17.12.2015, la Hotel Ibis Parlament, a avut loc conferința de închidere și prezentare a rezultatelor proiectului „Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MENCȘ și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI)” – SMIS 37635, organizată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice în parteneriat cu Asociația Centrul pentru Integritate (ACI) și Asociația Română pentru Evaluare si Strategie (ARES), parteneri în cadrul proiectului.

La eveniment au participat domnul Gabriel Ispas – Secretar de Stat, reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale şi Cercetării Științifice, Secretariatului General al Guvernului – DCIMRI, inspectori școlari generali, inspectori generali adjuncți, inspectori școlari, reprezentanți ai partenerilor.
În cadrul conferinței au fost prezentate activitățile implementate și rezultatele obținute ale proiectului, impactul acestuia, lecții învățate și recomandări pentru viitor.

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea durabilă a capacității administrative a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și a instituțiilor aflate în subordonarea sa, prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

ü  Identificarea problemelor specifice activităților de control managerial intern impuse de legislația în vigoare
ü  Generarea unui cadru procedural nou prin dezvoltarea unor instrumente moderne de sprijinire a activităților de control managerial intern
ü  Creșterea competențelor personalului, prin activități de instruire specifică

Grupul țintă al proiectului a fost reprezentat de:
ü  personal de conducere și execuție al Ministerului Educației Naționale şi Cercetării Științifice și al instituțiilor aflate în subordonarea sa
ü  420 funcționari publici şi personal contractual, implicați în punerea în aplicare a sistemului de control managerial din sistemul de învățământ preuniversitar la nivel național

Principalele activități și rezultate ale proiectului:
ü  Realizarea unei diagnoze privind capacitatea de implementare a sistemelor de control managerial intern prin elaborarea unei analize ex ante a percepției asupra sistemului de control managerial intern, elaborarea unui raport de diagnoză privind capacitatea de implementare a sistemelor de control managerial intern și consultarea acestuia cu grupul țintă
ü  Elaborarea de documente (ghiduri, analize, rapoarte) pentru susținerea activităților de realizare și implementare a sistemelor de control managerial intern la nivelul Ministerului și instituțiilor subordonate: ghid metodologic privind implementarea sistemelor de control managerial intern și consultarea acestuia cu grupul țintă, analiză privind transpunerea procedurilor de transparență decizională la nivelul ministerului și al instituțiilor subordonate, analiză comparativă privind sistemul de control managerial intern
ü  Instruirea a 420 de personae reprezentând personal din cadrul Ministerului și al instituțiilor subordonate, prin intermediul a 19 sesiuni de instruire în ceea ce privește ghidul metodologic dezvoltat în cadrul proiectului și integritatea în sistemul educațional
ü  Evaluarea și monitorizarea impactului sistemului de control managerial din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice și instituțiilor subordonate prin elaborarea unui raport
ü  Promovarea proiectului prin intermediul a 4 dezbateri regionale, un seminar national, conferința de prezentare a proiectului, conferința de prezentare a rezultatelor proiectului, materiale de informare și publicitate (mape de prezentare, pixuri, broșuri, pliante, afișe, bannere, roll-up-uri, etc.), newslettere și pagina web a proiectului www.scmi-educație.ro

Pe termen scurt și mediu, proiectul contribuie la întărirea capacității manageriale și administrative a MENCȘ și a instituțiilor subordonate prin raționalizarea și uniformizarea procedurilor de control intern.
Implementarea proiectului a adus beneficii semnificative în ceea ce privește desfășurarea activităților specifice de control intern și managerial în cadrul instituțiilor vizate, precum și în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor de raportare care decurg din actele normative în vigoare.

Proiectul „Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MENCȘ și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern” – SMIS 37635, a fost cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”. Bugetul total al proiectului a fost de 7.598.737,47 lei din care finanțare nerambursabilă 6.458.926,85 lei (85%).


Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să va adresați la nr. 021 405 56 24, email: popescu.valentin@medu.edu.ro, persoană de contact domnul Valentin Popescu, Manager proiect.


marți, 10 februarie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ „Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MEN și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI)”București
10.02.2015


COMUNICAT DE PRESĂ
 „Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MEN și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI)”

           
            În data de 09.02.2015, la Hotel Ibis Parlament, a avut loc conferința de prezentare a proiectului „Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MEN și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI)” – SMIS 37635, organizată de Ministerul Educației și Cercetării Științifice în parteneriat cu Asociația Centrul pentru Integritate (ACI) și Asociația Română pentru Evaluare si Strategie (ARES), parteneri în cadrul proiectului.

La eveniment au participat domnul Sorin Mihai Cîmpeanu-Ministrul Educației şi Cercetării Științifice, domnul Eugen Orlando Teodorovici-Ministrul Fondurilor Europene, domnul Gigel Paraschiv - Secretar de Stat  în cadrul Ministerului Educației şi Cercetării Științifice, domnul Vasile Șalaru - Secretar de Stat  în cadrul Ministerului Educației şi Cercetării Științifice, domnul Gabriel Liviu Ispas- Secretar General Adjunct în cadrul Ministerului Educației şi Cercetării Științifice și manager de proiect, reprezentanți ai federațiilor sindicale din educație FSE Spiru Haret și FSLI, inspectori școlari generali, inspectori generali adjuncți/inspectori școlari din toate județele, precum și alți reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării Științifice și ai partenerilor.

În cadrul conferinței au fost prezentate obiectivele, activitățile și rezultatele așteptate ale proiectului „Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MEN și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern” – SMIS 37635, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” și aflat în implementare în perioada august 2014 – decembrie 2015.
Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea durabilă a capacității administrative a Ministerului Educației și Cercetării Științifice și a instituțiilor aflate în subordonarea sa, prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI).
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
ü  Identificarea problemelor specifice activităților de control managerial intern impuse de legislația în vigoare
ü  Generarea unui cadru procedural nou prin dezvoltarea unor instrumente moderne de sprijinire a activităților de control managerial intern
ü  Creșterea competențelor personalului, prin activități de instruire specifică, pentru utilizarea sistemului dezvoltat prin prezentul proiect și alte tematici relevante pentru controlul managerial intern.

Principalele activități ale proiectului sunt următoarele:
ü  Realizarea unei diagnoze privind capacitatea de implementare a sistemelor de control managerial intern.
ü  Elaborarea de documente (ghiduri, analize, rapoarte) pentru susținerea activităților de realizare și implementare a sistemelor de control managerial intern la nivelul Ministerului și al instituțiilor subordonate.
ü  Dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic modern pentru susținerea activităților specifice de control managerial intern din cadrul Ministerului și instituțiilor subordonate.
ü  Instruirea personalului din cadrul Ministerului și al instituțiilor subordonate în ceea ce privește ghidul metodologic dezvoltat în cadrul proiectului, integritatea în sistemul educațional și în vederea utilizării corespunzătoare a sistemului informatic realizat în cadrul proiectului.
ü  Evaluarea și monitorizarea impactului sistemului de control managerial din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice și instituțiilor subordonate.

           Grupul  țintă al proiectului este reprezentat de :
ü  personal de conducere și execuție al Ministerului Educației şi Cercetării Științifice și al instituțiilor aflate în subordonarea sa
ü  705 funcționari publici şi personal contractual, implicați în punerea în aplicare a sistemului de control managerial din sistemul de învățământ preuniversitar la nivel național.

Implementarea proiectului va aduce beneficii semnificative în ceea ce privește desfășurarea activităților specifice de control intern și managerial în cadrul instituțiilor vizate, precum și în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor de raportare care decurg din actele normative în vigoare.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să îl contactaţi pe domnul Gabriel Liviu Ispas,  Secretar General Adjunct in cadrul Ministerului Educației şi Cercetării Științifice și manager de proiect, la tel. 021 405 56 10, e-mail : gabriel.ispas@gov.edu.ro.marți, 3 septembrie 2013

COMUNICAT DE PRESĂ


PRO VOCAŢIE şi ARES derulează în judeţul Sălaj proiectul  SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piaţa muncii locală.
20 iunie 2012

Asociaţia Centrul pentru Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Evaluare Socială, anunţă  lansarea proiectului SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piaţa muncii locală.
Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin POSDRU şi contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor Axei Prioritare 5 şi ale Domeniului Major de Intervenție 5.2, prin furnizarea de programe integrate de ocupare şi formare profesionala in vederea îmbunătățirii calităţii resurselor umane din zona rurală pentru a facilita accesul grupului țintă la ocupare.
Proiectul îşi propune ca obiectiv specific major dezvoltarea programelor integrate pentru formare si ocupare specifice (informare, consiliere, formare si mediere), adaptate persoanelor din mediul rural vizat in proiect, incluzând activităţi de cercetare, studii de teren si campanii de informare si conștientizare privind oportunitățile de formare profesionala si ocupare in domenii non-agricole. 
Grupul ţintă al proiectului este format din : persoane din agricultura de subzistenţă, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă,  persoane inactive şi şomeri.
Prin măsurile întreprinse proiectul urmărește :
-          informarea şi consilierea profesională a unui număr de 150 de persoane din mediul rural (județul Sălaj) din categoria populației din agricultura de subzistenţă, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive şi a șomerilor;
-          formarea profesională pentru 76 persoane dintre persoanele consiliate din grupul țintă, selectate astfel încât acestea să cuprindă minim 35 persoane din agricultura de subzistenţă, minim 5 tineri, iar numărul total de femei din grupul țintă va fi de minim 35.
-          medierea pentru 61 de persoane şi asigurarea găsirii unui loc de muncă pentru un număr de 8 persoane din grupul ţintă.
Proiectul are o durată de 24 de luni şi se va derula în 4 comune din judeţul Sălaj, selectate în urma unei cercetări privind profilul grupului ţintă, identificarea nevoilor de calificare şi tendința pieței muncii specifice regiunii vizate in proiect. Raportul de cercetare va fi elaborat în urma aplicării a 800 de chestionare şi 20 de interviuri cu persoanele din grupul ţintă în 15 localităţi rurale din jud. Sălaj, prin analiza documentelor şi a bazelor de date statistice din cadrul AJOFM si DGASPC Sălaj, precum şi prin intermediul realizării a 30 interviuri cu angajatori din jud. Sălaj.
În vederea atragerii persoanelor din grupul ţintă la programele integrate ale proiectului, se va derula o campanie de conştientizare , motivare, informare şi consiliere, prin acţiuni din uşă-în-uşă, distribuirea de pliante şi postarea de afişe, fiind vizate cel puţin 150 de persoane în vederea participării la activităţile de informare şi consiliere , urmând ca 76 de acestea să participe la programele de formare. Ocupaţiile non-agricole pentru care se organizează cursuri de formare vor fi selectate în urma studiului, pe baza opţiunii persoanelor din grupul ţintă şi a nevoilor angajatorilor de la nivel local. Se estimează ca minim 60 de persoane participante la programele de formare să obţină un certificat de formare profesională şi să participe la etapa de mediere în vederea facilitării angajării acestora. Proiectul îşi propune angajarea a minim 8 persoane din grupul ţintă în termen de şase luni de la terminarea programului de formare.                                                                                                                                             

PRO VOCAŢIE şi ARES au finalizat acţiunea de prezentare a rezultatelor cercetării din cadrul proiectului SUPORT, în comunele Fildu de Jos şi Dragu.


În perioada 08-09 aprilie 2013, în cadrul activității A5 Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de informare şi conştientizare, componenta A.5.4 Prezentarea rezultatelor cercetării,  PRO VOCAŢIE şi ARES au prezentat în comunele Fildu de Jos şi Dragu, din judeţul Sălaj rezultatele cercetării derulate în cadrul proiectului SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piaţa muncii locală, cofinanţat de Uniunea Europeană prin POSDRU,  Axa Prioritară 5 şi Domeniul Major de Intervenție 5.2, având drept scop furnizarea de programe integrate de ocupare şi formare profesionala in vederea îmbunătățirii calităţii resurselor umane din zona rurală pentru a facilita accesul grupului țintă la ocupare.
La întâlnire au participat persoane din grupul ţintă, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi angajatori. În urma prezentării rezultatelor, participanţii au luat cuvântul, au comentat rezultatele prezentate şi au prezentat percepţia proprie privind evoluţia pieţei muncii la nivel local şi aşteptările privind proiectul SUPORT. La sfârşitul sesiunii de prezentare au fost prezentate informaţii şi calificări privind evoluţia viitoare a proiectului. 
                                                

10.04.2013


PRO VOCAŢIE şi ARES au derulat acţiuni de prezentare a rezultatelor cercetării în comunele Ileanda şi Măerişte, din jud. Sălaj.


În perioada 28 -29 martie 2013, în cadrul activității A5 Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de informare şi conştientizare, componenta A.5.4 Prezentarea rezultatelor cercetării,  PRO VOCAŢIE şi ARES au prezentat în comunele Ileanda şi Măerişte din judeţul Sălaj rezultatele cercetării derulate în cadrul proiectului SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piaţa muncii locală, cofinanţat de Uniunea Europeană prin POSDRU,  Axa Prioritară 5 şi Domeniul Major de Intervenție 5.2, având drept scop furnizarea de programe integrate de ocupare şi formare profesionala in vederea îmbunătățirii calităţii resurselor umane din zona rurală pentru a facilita accesul grupului țintă la ocupare.
La întâlnire au participat persoane din grupul ţintă, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi angajatori. În urma prezentării rezultatelor, participanţii au luat cuvântul, au comentat rezultatele prezentate şi au prezentat percepţia proprie privind evoluţia pieţei muncii la nivel local şi aşteptările privind proiectul SUPORT.
La sfârşitul sesiunii de prezentare au fost prezentate informaţii şi calificări privind evoluţia viitoare a proiectului. 
                                               

29.03.2013Rezultatele preliminare ale studiului derulat de ARES în cadrul proiectului SUPORT


În luna ianuarie 2013, în cadrul activității A4 Realizarea de activităţi de cercetare şi studii de teren, Asociaţia Română pentru Evaluare şi Strategie a prezentat partenerului CRFPS PRO VOCATIE rezultatele preliminare ale cercetărilor derulate în cadrul proiectului SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piaţa muncii locală, derulat de către Asociaţia Centrul pentru Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Evaluare şi Strategie şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin POSDRU,  Axa Prioritară 5, Domeniul Major de Intervenție 5.2.
Principalele concluzii care pot fi desprinse din datele preliminare de cercetare sunt următoarele:

PROFILUL GRUPULUI ŢINTĂ
 • Persoanele din grupul ţintă sunt în general nemulțumite de lipsa locurilor de muncă, veniturile reduse, creşterea preţurilor, costurile ridicate ale lucrărilor agricole, lipsa unui sprijin real al guvernului pentru cetăţenii din mediul rural şi dificultatea valorificării produselor agricole şi de origine animală pe piaţa românească
 • Persoanele din grupul ţintă au un grad extrem de redus despre piaţa muncii din judeţul Sălaj, 87% dintre ele fiind neinformate despre ofertele de muncă existente. Principalele surse de informare privind locurile de muncă sunt televiziunea (46 %), prietenii (23%), Internetul (15%), presa scrisă (10%) şi angajatorii (7%).
 • 72% dintre persoane au nevoie serioasă de informaţii legate de oferta de locuri de muncă, în timp ce numai 27%  spun nu au nevoie deloc sau în mică măsură.
 • Respondenţii din grupul ţintă au încercat să îşi caute un loc de muncă, dar oferta a fost şi este  foarte redusă sau aproape inexistentă. Multe dintre ofertele existente au fost respinse din cauza salariului mic  şi a distanţelor mari până la locul de muncă.
 • Se remarcă o nevoie masivă de consiliere în căutarea unui loc de muncă, 67% având nevoie de consiliere în foarte mare şi mare măsură.
 • NU există o experienţă semnificativă în formarea profesională, 88% din grupul ţintă neparticipând la un curs de formare în ultimii cinci ani.
 • Disponibilitatea de participare la cursuri de formare profesională este ridicată, 74% din grupul ţintă fiind de acord să participe la un curs de formare profesională.
 • Principalele ocupaţii de interes  la întrebare deschisă sunt: lucrător în construcţii (14%), lucrător în lucrător în comerţ(8%), coafeză (6%), mecanic auto (5%), croitor (5%), barman (4%), agent de pază (3%), îngrijitor la domiciliu (3%). La alegere dintr-o listă de ocupaţii, meseriile de interes sunt: lucrător în comerţ, lucrător în construcţii, îngrijitor la domiciliu, lucrător în alimentaţie, ospătar, agent de pază şi infirmieră. 


PERCEPŢIA ANGAJATORILOR
 • Forţa de muncă este apreciată de angajatori ca fiind de calitate slabă, sistemul de învățământ actual nefiind centrat pe nevoile pieţei şi pe formarea de competenţe pentru viitoare meserii. Desfiinţarea şcolilor profesionale şi a şcolilor de arte şi meserii este considerată ca fiind o eroare, actualii furnizori de formare nefiind în stare să ofere rezultatele şi condiţiile din vechile instituţii de formare profesională
 • În cele mai multe dintre companii, criza economică a obligat angajatorii să îşi reducă nivelul de activitate şi, implicit, să treacă la reduceri de personal, în unele situaţii până la 50%.  Puţine sunt companiile care nu au operat reduceri în condiţiile crizei. Actuala situaţie economică nu permite deocamdată reluarea angajărilor.
 • NU există o preocupare constantă a angajatorilor pentru formarea forţei de muncă. În general, nu există un plan de pregătire continuă a personalului, iar disponibilitatea angajatorilor de a scoate personalul din producţie pentru formare sau specializare este foarte redusă.
 • Programele de formare prin intermediul fondurilor europene sunt considerate o bună oportunitate, în condiţiile în care costurile nu sunt suportate de angajatori. De asemenea, unii angajatori apreciază că interesul pentru formare al forţei de muncă este redus, acordarea unei remuneraţii pe durata cursurilor fiind o soluţie bună pentru stimularea motivaţiei de a participa la un program de formare. Utilitatea programelor de formare prin fonduri europene este discutabilă dacă nu există o corelare foarte clară cu nevoile angajatorilor.
 • Nevoile actuale de angajare ale respondenţilor sunt foarte mici, expectanţele fiind centrate pe o eventuală perioadă de revenire a economiei şi, implicit, a situaţiei companiilor. 
 • Disponibilitatea de angajare a persoanelor care ar urma cursuri de formare în cadrul proiectului este foarte redusă. Există în schimb la unii angajatori disponibilitatea de a accepta practica cursanţilor iar, într-un eventual necesar de forţă de muncă, poate fi posibilă şi angajarea. 


PERCEPŢIA AUTORITĂŢILOR LOCALE
 • Principala problemă pe care o au oamenii este sărăcia, generată în mare măsură de lipsa locurilor de muncă pentru ocupaţiile non-agricole, distanţa relativ mare faţă de centrele urbane şi costurile ridicate ale navetei.
 • Agricultura nu este o soluţie pentru localnici, suprafeţele mici fiind insuficiente pentru a acoperi costurile de însămânțare, întreţinere a culturilor şi recoltare. Situaţia este similară şi pentru creşterea animalelor. În plus, preţul mic şi absenţa unei pieţe de desfacere pentru produsele animale şi agricole rezultate din gospodăriile individuale este o piedică serioasă pentru dezvoltarea mediului rural. Se poate spune că în majoritatea comunelor studiate agricultura se practică preponderent la nivel de subzistenţă.
 • Mulţi primari consideră că oamenii nu dau importanţă cursurilor de formare profesională, aducând ca argument faptul că populația nu are cultura necesară calificării sau dezvoltării de competenţe.
 • Experienţa celor care au luat contact cu alţi furnizori de formare a scos în evidenţă absenţa unei corelări între cursurile de formare profesională şi cererea de pe piaţa muncii de la nivel local.
 • Rata de participare a fost ridicată atunci când cursurile s-au organizat în localitate, primăriile punând la dispoziţie locaţia.  De asemenea, au fost şi cazuri când participarea la cursuri a fost stimulată de o bursă sau o remuneraţie pe durata participării la curs.
 • Unii primari consideră că multe dintre cursurile de formare profesională organizate nu au un impact ridicat, ele fiind insuficiente pentru a transmite cunoştinţele şi abilităţile practice necesare la un loc de muncă.
 • Există anumite nevoi de formare identificate de edili, însă ele sunt foarte reduse, fiind legate conjunctural de existenţa nevoi de angajare a unor angajatori locali sau de derularea unor lucrări temporare de infrastructură în localitate sau în vecinătate.
 • Pentru toţi primarii există disponibilitatea de a colabora cu asociația Pro Vocație în vederea formării gratuite a unor persoane, unii dintre aceştia manifestându-şi disponibilitatea de a pune la dispoziţie o sală pentru derularea orelor de curs.


Mai multe detalii legate de rezultatele activităţii de cercetare şi studii de teren pot fi găsite  la rubrica STUDII de pe site-ul www.suport-provocatie.ro.
                                                

31.01.2013


Au fost selectate cele patru localităţi în care se va implementa proiectul SUPORT - Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piața muncii locală


Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă
Titlul proiectului: SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piața muncii locală


Contract nr: POSDRU/110/5.2/G/88395


Pe baza datelor preliminare din cercetare  fost elaborată metodologia specifică de selectare a celor patru localităţi în care se va implementa proiectul SUPORT. Din analiza datelor de la AJOFM şi de la autorităţile locale s-a stabilit că numai 9 localităţi (Fildu de Jos, Treznea, Dragu, Napradea, Valcăul de Jos, Măerişte, Cuzăplac, Sânmihaiul Almaşului şi Ileanda) sunt eligibile în cadrul proiectului, celelalte şase (Băbeni, Crasna, Gâlgău, Rus, Letca şi Zimbor) având o rată a şomajului peste media judeţeană din mediul rural 4,99%. Din discuţia cu echipa de cercetare au rezultat următoarele criterii ca fiind relevante pentru selecţia celor patru localităţi în care se va implementa proiectul: rata cea mai mare a şomajului, disponibilitatea de cooperare a autorităţilor locale, receptivitatea grupului ţintă de a participa la un curs de formare, mărimea grupului ţintă şi numărul de agenţi economici cu potenţial de angajare a grupului ţintă. Cele patru criterii au o pondere egală (20%) în punctajul final pentru fiecare localitate. În urma aplicării acestui algoritm au rezultat următoarele comune ca fiind cele mai potrivite pentru implementare proiectului  Dragu, Fildu de Jos, Ileanda şi Măerişte.  Năpradea şi Valcăul de Jos sunt localităţi de rezervă.

29.11.2012


A fost finalizată etapa de teren privind colectarea datelor din cadrul proiectul SUPORT - Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piața muncii locală

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă
Titlul proiectului: SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piața muncii locală


Contract nr: POSDRU/110/5.2/G/88395


Asociaţia ARES, partener al asociaţiei CRFPS POR VOCAŢIE în implementarea proiectului SUPORT, a finalizat etapa de colectare a datelor în teren.
Până la sfârșitul lunii iunie au fost finalizate şi aprobate metodologia cercetării şi instrumentele de lucru pentru sondajul de opinie și interviurile cu grupul țintă, angajatorii și primarii. Pe baza procedurilor de eşantionare specifice şi a criteriilor specificate în metodologie au fost selectate cele 15 comune care au făcut obiectul studiului. În luna iulie 2012s-au derulat interviurile cu reprezentanţii autorităţilor locale din cele 15 comune selectate şi s-au elaborat rapoartele de interviu. Pentru identificarea tendințelor pieței muncii specifice regiunii vizate in proiect si a nevoilor de calificare, s-au transmis adrese de solicitare a informaţiilor către AJOFM şi DGASPC şi au  fost colectate datele necesare pentru analiză.
În lunile august şi septembrie au fost colectate datele prin aplicare a 900 de chestionare în cele 15 comune care fac obiectul studiului: Băbeni; Crasna; Cuzăplac; Dragu; Fildu De Jos; Gâlgău; Ileanda; Letca; Măeriște; Napradea; Rus; Sânmihaiul Almașului; Treznea; Vâlcăul de Jos; Zimbor.
În perioada octombrie-noiembrie s-au derulat cele 20 de interviuri cu grupul ţintă şi 30 de interviuri cu angajatorii. În lunile decembrie-ianuarie, expertul sociolog va asigura centralizarea  datelor şi prelucrarea lor.

29.11.2012


joi, 29 august 2013

BILANŢUL MAI 2013 - IULIE 2013 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SUPORT
Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă
Titlul proiectului: SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piața muncii locală
Contract nr: POSDRU/110/5.2/G/88395BILANŢUL
MAI  2013-IULIE 2013 

PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SUPORT - Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piața muncii locală

Asociaţia CRFPS PRO VOCAŢIE  a depus în cursul lunii august 2013 la OIRPOSDRU  Nord Vest al patrulea raport tehnico-financiar, aferent activităţilor desfăşurate în perioada 01.05.2013 – 31.07.2013.


MANAGEMENT

Lunar au avut loc întâlniri de lucru la sediul solicitantului, cu participarea tuturor membrilor echipei, unde s-a stabilit modul de implementare a activităţilor pentru perioada mai 2013 – iulie 2013. Pentru un management mai bun, în fiecare lună au fost elaborate fişe de planificare lunară şi fişe de control a implementării activităţilor din proiect. Au fost elaborate rapoarte lunare de către toate persoanele angajate în proiect.


PROMOVARE

Pagina web a proiectului www.suport-provocaţie.ro a fost actualizată cu informaţii privind evoluția proiectului şi cu anunţuri privind derularea activităţilor de autorizare și formare profesională,  în perioada de raportare fiind elaborate patru ştiri despre evoluţia proiectului, care au fost publicate pe site la rubrica noutăţi. 


INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE

În perioada mai-iulie 2013, rezultatele cercetării derulate în cadrul proiectului SUPORT au fost prezentate și in fața echipei de implementare și a personalului solicitantului.


FORMARE PROFESIONALĂ

În urma rezultatelor procesului de consiliere profesională,  au rămas ca valide  următoarele programe de formare profesională în cele 4 comune de implementare a proiectului:
·         Program de formare profesionala pentru 2 ocupații in domeniul social: baby sitter şi îngrijitor la domiciliu,
·         Program de formare profesionala pentru 2 ocupații in domeniul non-social: zidar-pietrar-tencuitor; operator introducere, validare si prelucrare date.
S-a întocmit dosarul de autorizare pentru zidar-pietrar-tencuitor și s-a obținut autorizația de derulare a cursurilor. De asemenea, am aplicat procedura de avizare a cursurilor ce le vom desfășura în localitățile – Fildu de Jos, Dragu, Ileanda și Măeriște.
În perioada raportată, persoanele care au participat la sesiunile de informare și consiliere profesională au fost sunate și au fost anunțate că în luna august se vor desfășura programele de formare profesională cu un număr de 360 de ore/ fiecare. Din cele 178 de persoane contactate – un număr de 93 de persoane și-au exprimat dorința de a participa. Chiar dacă numărul este mai mare decât cel prevăzut în proiect, s-a decis includerea tuturor în programul de formare.
S-au pregătit următoarele suporturi de curs: babysitter, îngrijitor la domiciliu, zidar-pietrar-tencuitor și operator introducere, validare și prelucrare date. Echipa de experți a întocmit materiale necesare formării profesionale. De asemenea, s-a elaborat o documentație cu privire dezvoltarea durabila, informații privind importanta protecției mediului, a resurselor si bio-diversității, sănătate si securitatea muncii, utilizare TIC, informații ce vor fi incluse în toate programele de formare.
Tot in cadrul activității A7, s-a elaborat un chestionar de evaluare inițiala a gradului de angajabilitate, care a fost aplicat înaintea derulării programului de formare persoanelor prezente la evaluarea inițială a cunoștințelor în vederea reducerii numărului de ore de pregătire cu până la 50%.


CE URMEAZĂ ÎN DERULAREA PROIECTULUI?

În cadrul activităţilor de promovare a proiectului, vor fi postate în continuare pe site informaţii privind implementarea proiectului, în special cele legate de evoluţia activităţilor de formare profesională (tipul de cursuri organizate, durata, perioada, locul de desfășurare, numărul de participanți).
Va continua activitatea de vizite în teritoriu pentru informare autorităţilor locale cu privire la stadiul activităţilor din proiect, în special privind modul de derulare a activităților de formare profesională.
Va continua procesul de formare profesională în cele patru localități (Fildu de Jos, Dragu, Ileanda și Măeriște) a persoanelor selectate din cadrul grupului țintă pentru ocupațiile baby sitter şi îngrijitor la domiciliu, operator introducere, validare și prelucrare date, pietrar-zidar-tencuitor.
Activitatea de monitorizare şi raportare a stadiului implementării proiectului va continua prin respectarea procedurilor de raportare, monitorizare şi verificare specifice, în vederea pregătirii următorului raport tehnico-financiar.
29.08.2013 joi, 29 septembrie 2011

ARES a sprijinit evenimentele prilejuite de aniversarea a 20 de ani de la reinfiintarea Centrului de Studii Transilvane

Sinteză
Centrul de Studii Transilvane din cadrul Filialei Cluj a Academiei Române a organizat în perioada 22-24 septembrie 2011, Conferinţa internaţională“Asociaţionism şi naţionalism cultural. 150 de ani de la întemeierea ASTREI”. Manifestarea s-a desfăşurat sub genericul Centrul de Studii Transilvane. 20 de ani de la reînfiinţare, deoarece în acele zile s-au împlinit 20 de ani de la reluarea activităţii Centrului de Studii Transilvane.
Conferinţa, “Asociaţionism şi naţionalism cultural. 150 de ani de la întemeierea ASTREI”, la care au participat specialişti din Republica Moldova, Serbia, Ungaria, Germania şi fireşte România, a fost importantă fiindcă a pus în discuţie probleme relevante referitoare la înfiinţarea şi evoluţia pentru timp de aproape un secol (1861-1950) a uneia dintre cele mai semnificative instituţii culturale din istoria românilor transilvăneni, comparabilă cu Academia Română care s-a întemeiat câţiva ani mai târziu după modelul ASTREI. Majoritatea comunicărilor au tratat probleme privind geneza şi dezvoltarea asociaţionismului cultural în Transilvania, dar şi cadrul politic general din Imperiul Habsburgic în epoca modernă, precum şi alte aspecte privind instituţiile culturale şi asociaţionismul politic, economic din toate teritoriile româneşti în secolele XIX-XX (Vechiul Regat, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Banatul sârbesc etc.). Printre participanţii la manifestare s-au numărat personalităţi şi istorici recunoscuţi pe plan naţional şi universal: prof. univ. dr. Liviu Maior, prof. univ. dr. Mihai Răzvan Ungureanu, prof. univ. dr. Vasile Dâncu, Acad. Camil Mureşanu, Acad. Ioan-Aurel Pop, prof. univ. dr. Josef Wolf, prof. univ. dr. Nicolae Bocşan, prof. univ. dr. Gheorghe Cojocaru, prof. univ. dr. Ion Şişcanu,prof. dr. Maria Berenyi ş.a.
Manifestarea a prilejuit marcarea a douăzeci de ani de la reînfiinţarea Centrului de Studii Transilvane, singura instituţie ştiinţifică din România care editează fără întrerupere de 20 de ani o revistă de istorie exclusiv în limbi străine şi care este indexată ISI, instituţie care a editat recent în trei volume (în limbile română şi engleză) singura istorie a Transilvaniei la care au colaborat ca şi cooodonatori şi autori istorici români, maghiari, germani şi evrei. Prof. univ. dr. Liviu Maior, cel care s-a implicat în vara anului 1991 în reînfiinţarea Centrului, a dezvăluit participanţilor câteva din frământările şi dificultăţile începutului de drum, problemele cu care s-au confruntat în anii 90 toţi cei care au dorit să construiască proiecte ştiinţifice durabile.
Reuşita manifestării s-a datorat bunei organizări de care a dat dovadă echipa de la Centrul de Studii Transilvane, dar şi sprijinului material generos acordat de Asociaţia Română pentru Evaluare şi Strategie - ARES şi de Fundaţia Patrimonium Transsyilvanicum.