marți, 3 septembrie 2013

COMUNICAT DE PRESĂ


PRO VOCAŢIE şi ARES derulează în judeţul Sălaj proiectul  SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piaţa muncii locală.
20 iunie 2012

Asociaţia Centrul pentru Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Evaluare Socială, anunţă  lansarea proiectului SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piaţa muncii locală.
Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin POSDRU şi contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor Axei Prioritare 5 şi ale Domeniului Major de Intervenție 5.2, prin furnizarea de programe integrate de ocupare şi formare profesionala in vederea îmbunătățirii calităţii resurselor umane din zona rurală pentru a facilita accesul grupului țintă la ocupare.
Proiectul îşi propune ca obiectiv specific major dezvoltarea programelor integrate pentru formare si ocupare specifice (informare, consiliere, formare si mediere), adaptate persoanelor din mediul rural vizat in proiect, incluzând activităţi de cercetare, studii de teren si campanii de informare si conștientizare privind oportunitățile de formare profesionala si ocupare in domenii non-agricole. 
Grupul ţintă al proiectului este format din : persoane din agricultura de subzistenţă, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă,  persoane inactive şi şomeri.
Prin măsurile întreprinse proiectul urmărește :
-          informarea şi consilierea profesională a unui număr de 150 de persoane din mediul rural (județul Sălaj) din categoria populației din agricultura de subzistenţă, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive şi a șomerilor;
-          formarea profesională pentru 76 persoane dintre persoanele consiliate din grupul țintă, selectate astfel încât acestea să cuprindă minim 35 persoane din agricultura de subzistenţă, minim 5 tineri, iar numărul total de femei din grupul țintă va fi de minim 35.
-          medierea pentru 61 de persoane şi asigurarea găsirii unui loc de muncă pentru un număr de 8 persoane din grupul ţintă.
Proiectul are o durată de 24 de luni şi se va derula în 4 comune din judeţul Sălaj, selectate în urma unei cercetări privind profilul grupului ţintă, identificarea nevoilor de calificare şi tendința pieței muncii specifice regiunii vizate in proiect. Raportul de cercetare va fi elaborat în urma aplicării a 800 de chestionare şi 20 de interviuri cu persoanele din grupul ţintă în 15 localităţi rurale din jud. Sălaj, prin analiza documentelor şi a bazelor de date statistice din cadrul AJOFM si DGASPC Sălaj, precum şi prin intermediul realizării a 30 interviuri cu angajatori din jud. Sălaj.
În vederea atragerii persoanelor din grupul ţintă la programele integrate ale proiectului, se va derula o campanie de conştientizare , motivare, informare şi consiliere, prin acţiuni din uşă-în-uşă, distribuirea de pliante şi postarea de afişe, fiind vizate cel puţin 150 de persoane în vederea participării la activităţile de informare şi consiliere , urmând ca 76 de acestea să participe la programele de formare. Ocupaţiile non-agricole pentru care se organizează cursuri de formare vor fi selectate în urma studiului, pe baza opţiunii persoanelor din grupul ţintă şi a nevoilor angajatorilor de la nivel local. Se estimează ca minim 60 de persoane participante la programele de formare să obţină un certificat de formare profesională şi să participe la etapa de mediere în vederea facilitării angajării acestora. Proiectul îşi propune angajarea a minim 8 persoane din grupul ţintă în termen de şase luni de la terminarea programului de formare.                                                                                                                                             

PRO VOCAŢIE şi ARES au finalizat acţiunea de prezentare a rezultatelor cercetării din cadrul proiectului SUPORT, în comunele Fildu de Jos şi Dragu.


În perioada 08-09 aprilie 2013, în cadrul activității A5 Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de informare şi conştientizare, componenta A.5.4 Prezentarea rezultatelor cercetării,  PRO VOCAŢIE şi ARES au prezentat în comunele Fildu de Jos şi Dragu, din judeţul Sălaj rezultatele cercetării derulate în cadrul proiectului SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piaţa muncii locală, cofinanţat de Uniunea Europeană prin POSDRU,  Axa Prioritară 5 şi Domeniul Major de Intervenție 5.2, având drept scop furnizarea de programe integrate de ocupare şi formare profesionala in vederea îmbunătățirii calităţii resurselor umane din zona rurală pentru a facilita accesul grupului țintă la ocupare.
La întâlnire au participat persoane din grupul ţintă, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi angajatori. În urma prezentării rezultatelor, participanţii au luat cuvântul, au comentat rezultatele prezentate şi au prezentat percepţia proprie privind evoluţia pieţei muncii la nivel local şi aşteptările privind proiectul SUPORT. La sfârşitul sesiunii de prezentare au fost prezentate informaţii şi calificări privind evoluţia viitoare a proiectului. 
                                                

10.04.2013


PRO VOCAŢIE şi ARES au derulat acţiuni de prezentare a rezultatelor cercetării în comunele Ileanda şi Măerişte, din jud. Sălaj.


În perioada 28 -29 martie 2013, în cadrul activității A5 Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de informare şi conştientizare, componenta A.5.4 Prezentarea rezultatelor cercetării,  PRO VOCAŢIE şi ARES au prezentat în comunele Ileanda şi Măerişte din judeţul Sălaj rezultatele cercetării derulate în cadrul proiectului SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piaţa muncii locală, cofinanţat de Uniunea Europeană prin POSDRU,  Axa Prioritară 5 şi Domeniul Major de Intervenție 5.2, având drept scop furnizarea de programe integrate de ocupare şi formare profesionala in vederea îmbunătățirii calităţii resurselor umane din zona rurală pentru a facilita accesul grupului țintă la ocupare.
La întâlnire au participat persoane din grupul ţintă, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi angajatori. În urma prezentării rezultatelor, participanţii au luat cuvântul, au comentat rezultatele prezentate şi au prezentat percepţia proprie privind evoluţia pieţei muncii la nivel local şi aşteptările privind proiectul SUPORT.
La sfârşitul sesiunii de prezentare au fost prezentate informaţii şi calificări privind evoluţia viitoare a proiectului. 
                                               

29.03.2013Rezultatele preliminare ale studiului derulat de ARES în cadrul proiectului SUPORT


În luna ianuarie 2013, în cadrul activității A4 Realizarea de activităţi de cercetare şi studii de teren, Asociaţia Română pentru Evaluare şi Strategie a prezentat partenerului CRFPS PRO VOCATIE rezultatele preliminare ale cercetărilor derulate în cadrul proiectului SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piaţa muncii locală, derulat de către Asociaţia Centrul pentru Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Evaluare şi Strategie şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin POSDRU,  Axa Prioritară 5, Domeniul Major de Intervenție 5.2.
Principalele concluzii care pot fi desprinse din datele preliminare de cercetare sunt următoarele:

PROFILUL GRUPULUI ŢINTĂ
 • Persoanele din grupul ţintă sunt în general nemulțumite de lipsa locurilor de muncă, veniturile reduse, creşterea preţurilor, costurile ridicate ale lucrărilor agricole, lipsa unui sprijin real al guvernului pentru cetăţenii din mediul rural şi dificultatea valorificării produselor agricole şi de origine animală pe piaţa românească
 • Persoanele din grupul ţintă au un grad extrem de redus despre piaţa muncii din judeţul Sălaj, 87% dintre ele fiind neinformate despre ofertele de muncă existente. Principalele surse de informare privind locurile de muncă sunt televiziunea (46 %), prietenii (23%), Internetul (15%), presa scrisă (10%) şi angajatorii (7%).
 • 72% dintre persoane au nevoie serioasă de informaţii legate de oferta de locuri de muncă, în timp ce numai 27%  spun nu au nevoie deloc sau în mică măsură.
 • Respondenţii din grupul ţintă au încercat să îşi caute un loc de muncă, dar oferta a fost şi este  foarte redusă sau aproape inexistentă. Multe dintre ofertele existente au fost respinse din cauza salariului mic  şi a distanţelor mari până la locul de muncă.
 • Se remarcă o nevoie masivă de consiliere în căutarea unui loc de muncă, 67% având nevoie de consiliere în foarte mare şi mare măsură.
 • NU există o experienţă semnificativă în formarea profesională, 88% din grupul ţintă neparticipând la un curs de formare în ultimii cinci ani.
 • Disponibilitatea de participare la cursuri de formare profesională este ridicată, 74% din grupul ţintă fiind de acord să participe la un curs de formare profesională.
 • Principalele ocupaţii de interes  la întrebare deschisă sunt: lucrător în construcţii (14%), lucrător în lucrător în comerţ(8%), coafeză (6%), mecanic auto (5%), croitor (5%), barman (4%), agent de pază (3%), îngrijitor la domiciliu (3%). La alegere dintr-o listă de ocupaţii, meseriile de interes sunt: lucrător în comerţ, lucrător în construcţii, îngrijitor la domiciliu, lucrător în alimentaţie, ospătar, agent de pază şi infirmieră. 


PERCEPŢIA ANGAJATORILOR
 • Forţa de muncă este apreciată de angajatori ca fiind de calitate slabă, sistemul de învățământ actual nefiind centrat pe nevoile pieţei şi pe formarea de competenţe pentru viitoare meserii. Desfiinţarea şcolilor profesionale şi a şcolilor de arte şi meserii este considerată ca fiind o eroare, actualii furnizori de formare nefiind în stare să ofere rezultatele şi condiţiile din vechile instituţii de formare profesională
 • În cele mai multe dintre companii, criza economică a obligat angajatorii să îşi reducă nivelul de activitate şi, implicit, să treacă la reduceri de personal, în unele situaţii până la 50%.  Puţine sunt companiile care nu au operat reduceri în condiţiile crizei. Actuala situaţie economică nu permite deocamdată reluarea angajărilor.
 • NU există o preocupare constantă a angajatorilor pentru formarea forţei de muncă. În general, nu există un plan de pregătire continuă a personalului, iar disponibilitatea angajatorilor de a scoate personalul din producţie pentru formare sau specializare este foarte redusă.
 • Programele de formare prin intermediul fondurilor europene sunt considerate o bună oportunitate, în condiţiile în care costurile nu sunt suportate de angajatori. De asemenea, unii angajatori apreciază că interesul pentru formare al forţei de muncă este redus, acordarea unei remuneraţii pe durata cursurilor fiind o soluţie bună pentru stimularea motivaţiei de a participa la un program de formare. Utilitatea programelor de formare prin fonduri europene este discutabilă dacă nu există o corelare foarte clară cu nevoile angajatorilor.
 • Nevoile actuale de angajare ale respondenţilor sunt foarte mici, expectanţele fiind centrate pe o eventuală perioadă de revenire a economiei şi, implicit, a situaţiei companiilor. 
 • Disponibilitatea de angajare a persoanelor care ar urma cursuri de formare în cadrul proiectului este foarte redusă. Există în schimb la unii angajatori disponibilitatea de a accepta practica cursanţilor iar, într-un eventual necesar de forţă de muncă, poate fi posibilă şi angajarea. 


PERCEPŢIA AUTORITĂŢILOR LOCALE
 • Principala problemă pe care o au oamenii este sărăcia, generată în mare măsură de lipsa locurilor de muncă pentru ocupaţiile non-agricole, distanţa relativ mare faţă de centrele urbane şi costurile ridicate ale navetei.
 • Agricultura nu este o soluţie pentru localnici, suprafeţele mici fiind insuficiente pentru a acoperi costurile de însămânțare, întreţinere a culturilor şi recoltare. Situaţia este similară şi pentru creşterea animalelor. În plus, preţul mic şi absenţa unei pieţe de desfacere pentru produsele animale şi agricole rezultate din gospodăriile individuale este o piedică serioasă pentru dezvoltarea mediului rural. Se poate spune că în majoritatea comunelor studiate agricultura se practică preponderent la nivel de subzistenţă.
 • Mulţi primari consideră că oamenii nu dau importanţă cursurilor de formare profesională, aducând ca argument faptul că populația nu are cultura necesară calificării sau dezvoltării de competenţe.
 • Experienţa celor care au luat contact cu alţi furnizori de formare a scos în evidenţă absenţa unei corelări între cursurile de formare profesională şi cererea de pe piaţa muncii de la nivel local.
 • Rata de participare a fost ridicată atunci când cursurile s-au organizat în localitate, primăriile punând la dispoziţie locaţia.  De asemenea, au fost şi cazuri când participarea la cursuri a fost stimulată de o bursă sau o remuneraţie pe durata participării la curs.
 • Unii primari consideră că multe dintre cursurile de formare profesională organizate nu au un impact ridicat, ele fiind insuficiente pentru a transmite cunoştinţele şi abilităţile practice necesare la un loc de muncă.
 • Există anumite nevoi de formare identificate de edili, însă ele sunt foarte reduse, fiind legate conjunctural de existenţa nevoi de angajare a unor angajatori locali sau de derularea unor lucrări temporare de infrastructură în localitate sau în vecinătate.
 • Pentru toţi primarii există disponibilitatea de a colabora cu asociația Pro Vocație în vederea formării gratuite a unor persoane, unii dintre aceştia manifestându-şi disponibilitatea de a pune la dispoziţie o sală pentru derularea orelor de curs.


Mai multe detalii legate de rezultatele activităţii de cercetare şi studii de teren pot fi găsite  la rubrica STUDII de pe site-ul www.suport-provocatie.ro.
                                                

31.01.2013


Au fost selectate cele patru localităţi în care se va implementa proiectul SUPORT - Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piața muncii locală


Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă
Titlul proiectului: SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piața muncii locală


Contract nr: POSDRU/110/5.2/G/88395


Pe baza datelor preliminare din cercetare  fost elaborată metodologia specifică de selectare a celor patru localităţi în care se va implementa proiectul SUPORT. Din analiza datelor de la AJOFM şi de la autorităţile locale s-a stabilit că numai 9 localităţi (Fildu de Jos, Treznea, Dragu, Napradea, Valcăul de Jos, Măerişte, Cuzăplac, Sânmihaiul Almaşului şi Ileanda) sunt eligibile în cadrul proiectului, celelalte şase (Băbeni, Crasna, Gâlgău, Rus, Letca şi Zimbor) având o rată a şomajului peste media judeţeană din mediul rural 4,99%. Din discuţia cu echipa de cercetare au rezultat următoarele criterii ca fiind relevante pentru selecţia celor patru localităţi în care se va implementa proiectul: rata cea mai mare a şomajului, disponibilitatea de cooperare a autorităţilor locale, receptivitatea grupului ţintă de a participa la un curs de formare, mărimea grupului ţintă şi numărul de agenţi economici cu potenţial de angajare a grupului ţintă. Cele patru criterii au o pondere egală (20%) în punctajul final pentru fiecare localitate. În urma aplicării acestui algoritm au rezultat următoarele comune ca fiind cele mai potrivite pentru implementare proiectului  Dragu, Fildu de Jos, Ileanda şi Măerişte.  Năpradea şi Valcăul de Jos sunt localităţi de rezervă.

29.11.2012


A fost finalizată etapa de teren privind colectarea datelor din cadrul proiectul SUPORT - Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piața muncii locală

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă
Titlul proiectului: SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piața muncii locală


Contract nr: POSDRU/110/5.2/G/88395


Asociaţia ARES, partener al asociaţiei CRFPS POR VOCAŢIE în implementarea proiectului SUPORT, a finalizat etapa de colectare a datelor în teren.
Până la sfârșitul lunii iunie au fost finalizate şi aprobate metodologia cercetării şi instrumentele de lucru pentru sondajul de opinie și interviurile cu grupul țintă, angajatorii și primarii. Pe baza procedurilor de eşantionare specifice şi a criteriilor specificate în metodologie au fost selectate cele 15 comune care au făcut obiectul studiului. În luna iulie 2012s-au derulat interviurile cu reprezentanţii autorităţilor locale din cele 15 comune selectate şi s-au elaborat rapoartele de interviu. Pentru identificarea tendințelor pieței muncii specifice regiunii vizate in proiect si a nevoilor de calificare, s-au transmis adrese de solicitare a informaţiilor către AJOFM şi DGASPC şi au  fost colectate datele necesare pentru analiză.
În lunile august şi septembrie au fost colectate datele prin aplicare a 900 de chestionare în cele 15 comune care fac obiectul studiului: Băbeni; Crasna; Cuzăplac; Dragu; Fildu De Jos; Gâlgău; Ileanda; Letca; Măeriște; Napradea; Rus; Sânmihaiul Almașului; Treznea; Vâlcăul de Jos; Zimbor.
În perioada octombrie-noiembrie s-au derulat cele 20 de interviuri cu grupul ţintă şi 30 de interviuri cu angajatorii. În lunile decembrie-ianuarie, expertul sociolog va asigura centralizarea  datelor şi prelucrarea lor.

29.11.2012