marți, 3 septembrie 2013

COMUNICAT DE PRESĂ


PRO VOCAŢIE şi ARES derulează în judeţul Sălaj proiectul  SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piaţa muncii locală.
20 iunie 2012

Asociaţia Centrul pentru Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Evaluare Socială, anunţă  lansarea proiectului SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piaţa muncii locală.
Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin POSDRU şi contribuie în mod direct la atingerea obiectivelor Axei Prioritare 5 şi ale Domeniului Major de Intervenție 5.2, prin furnizarea de programe integrate de ocupare şi formare profesionala in vederea îmbunătățirii calităţii resurselor umane din zona rurală pentru a facilita accesul grupului țintă la ocupare.
Proiectul îşi propune ca obiectiv specific major dezvoltarea programelor integrate pentru formare si ocupare specifice (informare, consiliere, formare si mediere), adaptate persoanelor din mediul rural vizat in proiect, incluzând activităţi de cercetare, studii de teren si campanii de informare si conștientizare privind oportunitățile de formare profesionala si ocupare in domenii non-agricole. 
Grupul ţintă al proiectului este format din : persoane din agricultura de subzistenţă, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă,  persoane inactive şi şomeri.
Prin măsurile întreprinse proiectul urmărește :
-          informarea şi consilierea profesională a unui număr de 150 de persoane din mediul rural (județul Sălaj) din categoria populației din agricultura de subzistenţă, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive şi a șomerilor;
-          formarea profesională pentru 76 persoane dintre persoanele consiliate din grupul țintă, selectate astfel încât acestea să cuprindă minim 35 persoane din agricultura de subzistenţă, minim 5 tineri, iar numărul total de femei din grupul țintă va fi de minim 35.
-          medierea pentru 61 de persoane şi asigurarea găsirii unui loc de muncă pentru un număr de 8 persoane din grupul ţintă.
Proiectul are o durată de 24 de luni şi se va derula în 4 comune din judeţul Sălaj, selectate în urma unei cercetări privind profilul grupului ţintă, identificarea nevoilor de calificare şi tendința pieței muncii specifice regiunii vizate in proiect. Raportul de cercetare va fi elaborat în urma aplicării a 800 de chestionare şi 20 de interviuri cu persoanele din grupul ţintă în 15 localităţi rurale din jud. Sălaj, prin analiza documentelor şi a bazelor de date statistice din cadrul AJOFM si DGASPC Sălaj, precum şi prin intermediul realizării a 30 interviuri cu angajatori din jud. Sălaj.
În vederea atragerii persoanelor din grupul ţintă la programele integrate ale proiectului, se va derula o campanie de conştientizare , motivare, informare şi consiliere, prin acţiuni din uşă-în-uşă, distribuirea de pliante şi postarea de afişe, fiind vizate cel puţin 150 de persoane în vederea participării la activităţile de informare şi consiliere , urmând ca 76 de acestea să participe la programele de formare. Ocupaţiile non-agricole pentru care se organizează cursuri de formare vor fi selectate în urma studiului, pe baza opţiunii persoanelor din grupul ţintă şi a nevoilor angajatorilor de la nivel local. Se estimează ca minim 60 de persoane participante la programele de formare să obţină un certificat de formare profesională şi să participe la etapa de mediere în vederea facilitării angajării acestora. Proiectul îşi propune angajarea a minim 8 persoane din grupul ţintă în termen de şase luni de la terminarea programului de formare.