marți, 10 februarie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ „Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MEN și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI)”București
10.02.2015


COMUNICAT DE PRESĂ
 „Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MEN și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI)”

           
            În data de 09.02.2015, la Hotel Ibis Parlament, a avut loc conferința de prezentare a proiectului „Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MEN și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI)” – SMIS 37635, organizată de Ministerul Educației și Cercetării Științifice în parteneriat cu Asociația Centrul pentru Integritate (ACI) și Asociația Română pentru Evaluare si Strategie (ARES), parteneri în cadrul proiectului.

La eveniment au participat domnul Sorin Mihai Cîmpeanu-Ministrul Educației şi Cercetării Științifice, domnul Eugen Orlando Teodorovici-Ministrul Fondurilor Europene, domnul Gigel Paraschiv - Secretar de Stat  în cadrul Ministerului Educației şi Cercetării Științifice, domnul Vasile Șalaru - Secretar de Stat  în cadrul Ministerului Educației şi Cercetării Științifice, domnul Gabriel Liviu Ispas- Secretar General Adjunct în cadrul Ministerului Educației şi Cercetării Științifice și manager de proiect, reprezentanți ai federațiilor sindicale din educație FSE Spiru Haret și FSLI, inspectori școlari generali, inspectori generali adjuncți/inspectori școlari din toate județele, precum și alți reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării Științifice și ai partenerilor.

În cadrul conferinței au fost prezentate obiectivele, activitățile și rezultatele așteptate ale proiectului „Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MEN și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern” – SMIS 37635, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” și aflat în implementare în perioada august 2014 – decembrie 2015.
Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea durabilă a capacității administrative a Ministerului Educației și Cercetării Științifice și a instituțiilor aflate în subordonarea sa, prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI).
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
ü  Identificarea problemelor specifice activităților de control managerial intern impuse de legislația în vigoare
ü  Generarea unui cadru procedural nou prin dezvoltarea unor instrumente moderne de sprijinire a activităților de control managerial intern
ü  Creșterea competențelor personalului, prin activități de instruire specifică, pentru utilizarea sistemului dezvoltat prin prezentul proiect și alte tematici relevante pentru controlul managerial intern.

Principalele activități ale proiectului sunt următoarele:
ü  Realizarea unei diagnoze privind capacitatea de implementare a sistemelor de control managerial intern.
ü  Elaborarea de documente (ghiduri, analize, rapoarte) pentru susținerea activităților de realizare și implementare a sistemelor de control managerial intern la nivelul Ministerului și al instituțiilor subordonate.
ü  Dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic modern pentru susținerea activităților specifice de control managerial intern din cadrul Ministerului și instituțiilor subordonate.
ü  Instruirea personalului din cadrul Ministerului și al instituțiilor subordonate în ceea ce privește ghidul metodologic dezvoltat în cadrul proiectului, integritatea în sistemul educațional și în vederea utilizării corespunzătoare a sistemului informatic realizat în cadrul proiectului.
ü  Evaluarea și monitorizarea impactului sistemului de control managerial din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice și instituțiilor subordonate.

           Grupul  țintă al proiectului este reprezentat de :
ü  personal de conducere și execuție al Ministerului Educației şi Cercetării Științifice și al instituțiilor aflate în subordonarea sa
ü  705 funcționari publici şi personal contractual, implicați în punerea în aplicare a sistemului de control managerial din sistemul de învățământ preuniversitar la nivel național.

Implementarea proiectului va aduce beneficii semnificative în ceea ce privește desfășurarea activităților specifice de control intern și managerial în cadrul instituțiilor vizate, precum și în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor de raportare care decurg din actele normative în vigoare.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să îl contactaţi pe domnul Gabriel Liviu Ispas,  Secretar General Adjunct in cadrul Ministerului Educației şi Cercetării Științifice și manager de proiect, la tel. 021 405 56 10, e-mail : gabriel.ispas@gov.edu.ro.