luni, 21 decembrie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ „Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MENCȘ și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI)”


În data de 17.12.2015, la Hotel Ibis Parlament, a avut loc conferința de închidere și prezentare a rezultatelor proiectului „Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MENCȘ și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI)” – SMIS 37635, organizată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice în parteneriat cu Asociația Centrul pentru Integritate (ACI) și Asociația Română pentru Evaluare si Strategie (ARES), parteneri în cadrul proiectului.

La eveniment au participat domnul Gabriel Ispas – Secretar de Stat, reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale şi Cercetării Științifice, Secretariatului General al Guvernului – DCIMRI, inspectori școlari generali, inspectori generali adjuncți, inspectori școlari, reprezentanți ai partenerilor.
În cadrul conferinței au fost prezentate activitățile implementate și rezultatele obținute ale proiectului, impactul acestuia, lecții învățate și recomandări pentru viitor.

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea durabilă a capacității administrative a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și a instituțiilor aflate în subordonarea sa, prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

ü  Identificarea problemelor specifice activităților de control managerial intern impuse de legislația în vigoare
ü  Generarea unui cadru procedural nou prin dezvoltarea unor instrumente moderne de sprijinire a activităților de control managerial intern
ü  Creșterea competențelor personalului, prin activități de instruire specifică

Grupul țintă al proiectului a fost reprezentat de:
ü  personal de conducere și execuție al Ministerului Educației Naționale şi Cercetării Științifice și al instituțiilor aflate în subordonarea sa
ü  420 funcționari publici şi personal contractual, implicați în punerea în aplicare a sistemului de control managerial din sistemul de învățământ preuniversitar la nivel național

Principalele activități și rezultate ale proiectului:
ü  Realizarea unei diagnoze privind capacitatea de implementare a sistemelor de control managerial intern prin elaborarea unei analize ex ante a percepției asupra sistemului de control managerial intern, elaborarea unui raport de diagnoză privind capacitatea de implementare a sistemelor de control managerial intern și consultarea acestuia cu grupul țintă
ü  Elaborarea de documente (ghiduri, analize, rapoarte) pentru susținerea activităților de realizare și implementare a sistemelor de control managerial intern la nivelul Ministerului și instituțiilor subordonate: ghid metodologic privind implementarea sistemelor de control managerial intern și consultarea acestuia cu grupul țintă, analiză privind transpunerea procedurilor de transparență decizională la nivelul ministerului și al instituțiilor subordonate, analiză comparativă privind sistemul de control managerial intern
ü  Instruirea a 420 de personae reprezentând personal din cadrul Ministerului și al instituțiilor subordonate, prin intermediul a 19 sesiuni de instruire în ceea ce privește ghidul metodologic dezvoltat în cadrul proiectului și integritatea în sistemul educațional
ü  Evaluarea și monitorizarea impactului sistemului de control managerial din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice și instituțiilor subordonate prin elaborarea unui raport
ü  Promovarea proiectului prin intermediul a 4 dezbateri regionale, un seminar national, conferința de prezentare a proiectului, conferința de prezentare a rezultatelor proiectului, materiale de informare și publicitate (mape de prezentare, pixuri, broșuri, pliante, afișe, bannere, roll-up-uri, etc.), newslettere și pagina web a proiectului www.scmi-educație.ro

Pe termen scurt și mediu, proiectul contribuie la întărirea capacității manageriale și administrative a MENCȘ și a instituțiilor subordonate prin raționalizarea și uniformizarea procedurilor de control intern.
Implementarea proiectului a adus beneficii semnificative în ceea ce privește desfășurarea activităților specifice de control intern și managerial în cadrul instituțiilor vizate, precum și în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor de raportare care decurg din actele normative în vigoare.

Proiectul „Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MENCȘ și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern” – SMIS 37635, a fost cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”. Bugetul total al proiectului a fost de 7.598.737,47 lei din care finanțare nerambursabilă 6.458.926,85 lei (85%).


Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să va adresați la nr. 021 405 56 24, email: popescu.valentin@medu.edu.ro, persoană de contact domnul Valentin Popescu, Manager proiect.