marți, 3 septembrie 2013

Au fost selectate cele patru localităţi în care se va implementa proiectul SUPORT - Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piața muncii locală


Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă
Titlul proiectului: SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piața muncii locală


Contract nr: POSDRU/110/5.2/G/88395


Pe baza datelor preliminare din cercetare  fost elaborată metodologia specifică de selectare a celor patru localităţi în care se va implementa proiectul SUPORT. Din analiza datelor de la AJOFM şi de la autorităţile locale s-a stabilit că numai 9 localităţi (Fildu de Jos, Treznea, Dragu, Napradea, Valcăul de Jos, Măerişte, Cuzăplac, Sânmihaiul Almaşului şi Ileanda) sunt eligibile în cadrul proiectului, celelalte şase (Băbeni, Crasna, Gâlgău, Rus, Letca şi Zimbor) având o rată a şomajului peste media judeţeană din mediul rural 4,99%. Din discuţia cu echipa de cercetare au rezultat următoarele criterii ca fiind relevante pentru selecţia celor patru localităţi în care se va implementa proiectul: rata cea mai mare a şomajului, disponibilitatea de cooperare a autorităţilor locale, receptivitatea grupului ţintă de a participa la un curs de formare, mărimea grupului ţintă şi numărul de agenţi economici cu potenţial de angajare a grupului ţintă. Cele patru criterii au o pondere egală (20%) în punctajul final pentru fiecare localitate. În urma aplicării acestui algoritm au rezultat următoarele comune ca fiind cele mai potrivite pentru implementare proiectului  Dragu, Fildu de Jos, Ileanda şi Măerişte.  Năpradea şi Valcăul de Jos sunt localităţi de rezervă.

29.11.2012