marți, 3 septembrie 2013

A fost finalizată etapa de teren privind colectarea datelor din cadrul proiectul SUPORT - Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piața muncii locală

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă
Titlul proiectului: SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piața muncii locală


Contract nr: POSDRU/110/5.2/G/88395


Asociaţia ARES, partener al asociaţiei CRFPS POR VOCAŢIE în implementarea proiectului SUPORT, a finalizat etapa de colectare a datelor în teren.
Până la sfârșitul lunii iunie au fost finalizate şi aprobate metodologia cercetării şi instrumentele de lucru pentru sondajul de opinie și interviurile cu grupul țintă, angajatorii și primarii. Pe baza procedurilor de eşantionare specifice şi a criteriilor specificate în metodologie au fost selectate cele 15 comune care au făcut obiectul studiului. În luna iulie 2012s-au derulat interviurile cu reprezentanţii autorităţilor locale din cele 15 comune selectate şi s-au elaborat rapoartele de interviu. Pentru identificarea tendințelor pieței muncii specifice regiunii vizate in proiect si a nevoilor de calificare, s-au transmis adrese de solicitare a informaţiilor către AJOFM şi DGASPC şi au  fost colectate datele necesare pentru analiză.
În lunile august şi septembrie au fost colectate datele prin aplicare a 900 de chestionare în cele 15 comune care fac obiectul studiului: Băbeni; Crasna; Cuzăplac; Dragu; Fildu De Jos; Gâlgău; Ileanda; Letca; Măeriște; Napradea; Rus; Sânmihaiul Almașului; Treznea; Vâlcăul de Jos; Zimbor.
În perioada octombrie-noiembrie s-au derulat cele 20 de interviuri cu grupul ţintă şi 30 de interviuri cu angajatorii. În lunile decembrie-ianuarie, expertul sociolog va asigura centralizarea  datelor şi prelucrarea lor.

29.11.2012