joi, 29 august 2013

BILANŢUL MAI 2013 - IULIE 2013 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SUPORT
Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă
Titlul proiectului: SUPORT – Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piața muncii locală
Contract nr: POSDRU/110/5.2/G/88395BILANŢUL
MAI  2013-IULIE 2013 

PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SUPORT - Formare pentru persoanele din zonele rurale în ocupații non-agricole cu cerere pe piața muncii locală

Asociaţia CRFPS PRO VOCAŢIE  a depus în cursul lunii august 2013 la OIRPOSDRU  Nord Vest al patrulea raport tehnico-financiar, aferent activităţilor desfăşurate în perioada 01.05.2013 – 31.07.2013.


MANAGEMENT

Lunar au avut loc întâlniri de lucru la sediul solicitantului, cu participarea tuturor membrilor echipei, unde s-a stabilit modul de implementare a activităţilor pentru perioada mai 2013 – iulie 2013. Pentru un management mai bun, în fiecare lună au fost elaborate fişe de planificare lunară şi fişe de control a implementării activităţilor din proiect. Au fost elaborate rapoarte lunare de către toate persoanele angajate în proiect.


PROMOVARE

Pagina web a proiectului www.suport-provocaţie.ro a fost actualizată cu informaţii privind evoluția proiectului şi cu anunţuri privind derularea activităţilor de autorizare și formare profesională,  în perioada de raportare fiind elaborate patru ştiri despre evoluţia proiectului, care au fost publicate pe site la rubrica noutăţi. 


INFORMARE ŞI CONŞTIENTIZARE

În perioada mai-iulie 2013, rezultatele cercetării derulate în cadrul proiectului SUPORT au fost prezentate și in fața echipei de implementare și a personalului solicitantului.


FORMARE PROFESIONALĂ

În urma rezultatelor procesului de consiliere profesională,  au rămas ca valide  următoarele programe de formare profesională în cele 4 comune de implementare a proiectului:
·         Program de formare profesionala pentru 2 ocupații in domeniul social: baby sitter şi îngrijitor la domiciliu,
·         Program de formare profesionala pentru 2 ocupații in domeniul non-social: zidar-pietrar-tencuitor; operator introducere, validare si prelucrare date.
S-a întocmit dosarul de autorizare pentru zidar-pietrar-tencuitor și s-a obținut autorizația de derulare a cursurilor. De asemenea, am aplicat procedura de avizare a cursurilor ce le vom desfășura în localitățile – Fildu de Jos, Dragu, Ileanda și Măeriște.
În perioada raportată, persoanele care au participat la sesiunile de informare și consiliere profesională au fost sunate și au fost anunțate că în luna august se vor desfășura programele de formare profesională cu un număr de 360 de ore/ fiecare. Din cele 178 de persoane contactate – un număr de 93 de persoane și-au exprimat dorința de a participa. Chiar dacă numărul este mai mare decât cel prevăzut în proiect, s-a decis includerea tuturor în programul de formare.
S-au pregătit următoarele suporturi de curs: babysitter, îngrijitor la domiciliu, zidar-pietrar-tencuitor și operator introducere, validare și prelucrare date. Echipa de experți a întocmit materiale necesare formării profesionale. De asemenea, s-a elaborat o documentație cu privire dezvoltarea durabila, informații privind importanta protecției mediului, a resurselor si bio-diversității, sănătate si securitatea muncii, utilizare TIC, informații ce vor fi incluse în toate programele de formare.
Tot in cadrul activității A7, s-a elaborat un chestionar de evaluare inițiala a gradului de angajabilitate, care a fost aplicat înaintea derulării programului de formare persoanelor prezente la evaluarea inițială a cunoștințelor în vederea reducerii numărului de ore de pregătire cu până la 50%.


CE URMEAZĂ ÎN DERULAREA PROIECTULUI?

În cadrul activităţilor de promovare a proiectului, vor fi postate în continuare pe site informaţii privind implementarea proiectului, în special cele legate de evoluţia activităţilor de formare profesională (tipul de cursuri organizate, durata, perioada, locul de desfășurare, numărul de participanți).
Va continua activitatea de vizite în teritoriu pentru informare autorităţilor locale cu privire la stadiul activităţilor din proiect, în special privind modul de derulare a activităților de formare profesională.
Va continua procesul de formare profesională în cele patru localități (Fildu de Jos, Dragu, Ileanda și Măeriște) a persoanelor selectate din cadrul grupului țintă pentru ocupațiile baby sitter şi îngrijitor la domiciliu, operator introducere, validare și prelucrare date, pietrar-zidar-tencuitor.
Activitatea de monitorizare şi raportare a stadiului implementării proiectului va continua prin respectarea procedurilor de raportare, monitorizare şi verificare specifice, în vederea pregătirii următorului raport tehnico-financiar.
29.08.2013