joi, 29 septembrie 2011

ARES a sprijinit evenimentele prilejuite de aniversarea a 20 de ani de la reinfiintarea Centrului de Studii Transilvane

Sinteză
Centrul de Studii Transilvane din cadrul Filialei Cluj a Academiei Române a organizat în perioada 22-24 septembrie 2011, Conferinţa internaţională“Asociaţionism şi naţionalism cultural. 150 de ani de la întemeierea ASTREI”. Manifestarea s-a desfăşurat sub genericul Centrul de Studii Transilvane. 20 de ani de la reînfiinţare, deoarece în acele zile s-au împlinit 20 de ani de la reluarea activităţii Centrului de Studii Transilvane.
Conferinţa, “Asociaţionism şi naţionalism cultural. 150 de ani de la întemeierea ASTREI”, la care au participat specialişti din Republica Moldova, Serbia, Ungaria, Germania şi fireşte România, a fost importantă fiindcă a pus în discuţie probleme relevante referitoare la înfiinţarea şi evoluţia pentru timp de aproape un secol (1861-1950) a uneia dintre cele mai semnificative instituţii culturale din istoria românilor transilvăneni, comparabilă cu Academia Română care s-a întemeiat câţiva ani mai târziu după modelul ASTREI. Majoritatea comunicărilor au tratat probleme privind geneza şi dezvoltarea asociaţionismului cultural în Transilvania, dar şi cadrul politic general din Imperiul Habsburgic în epoca modernă, precum şi alte aspecte privind instituţiile culturale şi asociaţionismul politic, economic din toate teritoriile româneşti în secolele XIX-XX (Vechiul Regat, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Banatul sârbesc etc.). Printre participanţii la manifestare s-au numărat personalităţi şi istorici recunoscuţi pe plan naţional şi universal: prof. univ. dr. Liviu Maior, prof. univ. dr. Mihai Răzvan Ungureanu, prof. univ. dr. Vasile Dâncu, Acad. Camil Mureşanu, Acad. Ioan-Aurel Pop, prof. univ. dr. Josef Wolf, prof. univ. dr. Nicolae Bocşan, prof. univ. dr. Gheorghe Cojocaru, prof. univ. dr. Ion Şişcanu,prof. dr. Maria Berenyi ş.a.
Manifestarea a prilejuit marcarea a douăzeci de ani de la reînfiinţarea Centrului de Studii Transilvane, singura instituţie ştiinţifică din România care editează fără întrerupere de 20 de ani o revistă de istorie exclusiv în limbi străine şi care este indexată ISI, instituţie care a editat recent în trei volume (în limbile română şi engleză) singura istorie a Transilvaniei la care au colaborat ca şi cooodonatori şi autori istorici români, maghiari, germani şi evrei. Prof. univ. dr. Liviu Maior, cel care s-a implicat în vara anului 1991 în reînfiinţarea Centrului, a dezvăluit participanţilor câteva din frământările şi dificultăţile începutului de drum, problemele cu care s-au confruntat în anii 90 toţi cei care au dorit să construiască proiecte ştiinţifice durabile.
Reuşita manifestării s-a datorat bunei organizări de care a dat dovadă echipa de la Centrul de Studii Transilvane, dar şi sprijinului material generos acordat de Asociaţia Română pentru Evaluare şi Strategie - ARES şi de Fundaţia Patrimonium Transsyilvanicum.